top of page

Rengjøring av kanaler med roterende børste og undertrykksventilering, det utføres kamera inspeksjon før og etter rens. Vi støvsuger og rengjør vifter og varmeveksler i aggregatet. Avsluttes med innregulering og rengjøring av alle ventiler. Inntil 6 avsugsventiler

Rengjøring av kanaler med roterende børste og undertrykksventilering, det utføres kamera inspeksjon før og etter rens.  Avsluttes med innregulering og rengjøring av alle ventiler. Inntil 4 avsugsventiler

Rengjøring av kanaler med roterende børste og undertrykksventilering, det utføres kamera inspeksjon før og etter rens. Alle ventiler rengjøres før de settes tilbake på plass. Inntil 4 avsugsventiler

Innregulering av balansert ventilasjons anlegg.

Tillegg for ekstra avsugsventil utover det som er inkludert.

bottom of page