top of page

Ventilasjon

Inneklima er viktig for å kunne beholde en god helse. I ventilasjonskanalene samles støv, skit og fett som igjen er grobunn for sopp og råte. Sopp og råte i inneklima er helsefarlig og kan gi ulike luftveissykdommer, allergi og astma.
Støvpartikler blandet i tekstilpartikler og fett gir god næring til branntilløp.
Et ventilasjonsanlegg som ikke vedlikeholdes fører også til redusert kapasitet i anlegget som igjen gir økte strømutgifter.

Ventilasjonsanlegg bør rengjøres og vedlikeholdes regelmessig. Leverandørene for slike anlegg anbefaler rengjøring av kanalene hvert 4-5 år og inspeksjon og sjekk av ventilasjonsaggregat hvert år.  Vedlikehold av ventilasjonsanlegget er nødvendig for å kunne oppnå et godt inneklima og holder mikroorganismer til et minimum.

 

Friskventilasjon rengjør kanalene med en roterende børste og vakuum i kanalene som suger kanalene rene. Metoden er sikker og miljøvennlig. Før rengjøringen starter blir et kamera på kabel kjørt gjennom kanalene for å danne seg et grunnlag for jobben. Etter rengjøringen blir kameraet igjen kjørt gjennom kanalene for dokumentasjon. Det blir også utført luftmengde måling for dokumentere effekt av rens.

 

Et vedlikeholdt og rent ventilasjonsanlegg er mer effektiv og varer lengre.

bottom of page